SPRINTER
 GAUJA — Peldēšanas sezonas noslēgums 2019
Starts: 18.05.2019 12:30:00 Pieteikšanās līdz: 17.05.2019 23:59:59

GAUJA — Peldēšanas sezonas noslēgums 2019


 • Mērķi un uzdevumi.


  • Peldēšanas sporta popularizēšana un attīstība.
  • Peldētāju meistarības paaugstināšana.

 • Sаcensību vadība.

  Sacensības organizē un vada BJAC „Gauja” treneru kolektīvs.
  Galvenais tiesnesis – P. Kondrahins
  Sekretāre – K. Tončinska

 • Norises vieta un laiks:

  Inčukalna novads, Inčukalns, Inčukalna sporta komplekss, Zvaigžņu iela 2a, 25 m peldbaseins.
  Sacensības notiks 2019.g. 18.maijā.

 • Pieteikšanās:

  Iepriekšējā pieteikšanās,

  Sprinter

  , līdz 17. maijam pl. 23:59, ievērojot pieteikuma formu.


  Sacensību dalības maksa: 5,- EUR (ar pārskaitījumu).

 • Sacensību vecuma grupas:

  - 1.grupa2012.dz. g.un jaunāki25mBrīvais stils, Mugura
  - 2.grupa2010.-2011.dz. g.50mBrīvais stils, Mugura
  - 3.grupa2008.-2009.dz. g.50mBrīvais stils, Mugura
  - 4.grupa2006.-2007.dz. g.50mBrīvais stils, 100m komplekss
  - 5.grupa2005.dz. g. un vecāki50mBrīvais stils, 100m komplekss


 • Sacensību programma:

  > Iesildīšanās no 12:00 līdz 12:25
  > Sacensību sākums 12:30

 • Apbalvošana:

  1.-3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvos ar dizaina medaļām un diplomiem.

 • Drošība:

  Par savas komandas audzēkņu kārtību, drošību un veselību atbild treneris vai komandas pārstāvis.

 • Aktuāli:

  Iesniedzot pieteikumu dalībnieki ir piekrituši, ka pasākuma laikā tiks fotografēti, vai filmēti un materiāli var tikt izmantoti pasākuma publicitātei.
  Visi iesniegtie personas dati tiek apkopoti tikai "sprinter" sistēmā ar mērķi:
  > Sazināties ar sacensību dalībniekiem
  > Idencificēt sacensību dalībniekus
  > Veikt rezultātu izdrukas
  > Veikt diplomu izdrukas


 • Kontaktinformācija:

  Dmitrijs Tončinskis — mob.t. +371 22721212