SPRINTER
 Ātrais delfīns
Starts: 24.02.2019 10:20:00 Pieteikšanās līdz: 22.02.2019 22:00:00

Ātrais delfīns


 • Mērķi un uzdevumi.


  • Popularizēt peldēšanu kā veselīgu un sportisku dzīves veidu.
  • Noskaidrot sporta skolu, klubu labākos peldētājus.

 • Sаcensību vadība.

  Sacensības organizē SST tereneris A. Latiševs
  Galvenais tiesnesis – Andrejs Latiševs
  Sacensību sekretāre – ???

 • Norises vieta un laiks:

  Ceru ielā 1, Salaspilī, 25 m peldbaseins, 4 celiņi.
  Sacensības notiek 2019.gada 24.ferbruarī plkst. 10:20.

 • Pieteikšanās:

  Iepriekšējā pieteikšanās,

  Sprinter

  , līdz 22. februārim pl. 22:00, ievērojot pieteikuma formu.
  vai, sūtot aizpildītu pieteikuma formu, līdz 22. februārim plkst. 22:00 uz e-pastu: info@bitforit.lv


  Sacensību dalības maksa: 3,- EUR par katru distanci (lūgums treneriem nodot dalības maksu sacensību sekretārei iesildīšanās laikā).

 • Sacensību vecuma grupas:

  - I.grupa2010.dz. g.un jaunāki50mMugura, Brass, Krauls
  - II.grupa2008.-2009.dz. g.50mMugura, Brass, Krauls
  - III.grupa2006.-2007.dz. g.100mMugura, Brass, Krauls
  - IV.grupa2004.-2005.dz. g.100mMugura, Brass, Krauls
  - V.grupa2002.-2003.dz. g.100mMugura, Brass, Krauls


 • Sacensību programma:

  > Iesildīšanās I un II grupām no 9:45 līdz 10:20
  > Sacensību sākums I un II grupām 10:20 līdz 12:30

  > Iesildīšanās III, IV un V grupām no 12:30 līdz 13:00
  > Sacensību sākums III, IV un V grupām 13:00

 • Apbalvošana:

  Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām katrā vecuma grupā.

 • Drošība:

  Par savas komandas audzēkņu kārtību, drošību un veselību atbild treneris vai komandas pārstāvis.

 • Aktuāli:

  Iesniedzot pieteikumu dalībnieki ir piekrituši, ka pasākuma laikā tiks fotografēti, vai filmēti un materiāli var tikt izmantoti pasākuma publicitātei.
  Visi iesniegtie personas dati tiek apkopoti tikai "sprinter" sistēmā ar mērķi:
  > Sazināties ar sacensību dalībniekiem
  > Idencificēt sacensību dalībniekus
  > Veikt rezultātu izdrukas
  > Veikt diplomu izdrukas


 • Kontaktinformācija:

  A. Latiševs — mob.t. +371 29739956
  e-pasts — sstsport@inbox.lv